Autenticitatea apostilelor poate fi verificată, în timp real, grație unui serviciu informatic implementat de MAI

Ministerul Afacerilor Interne dezvoltă un serviciu administrativ informatic care asigură interoperabilitatea sistemelor informatice folosite de către instituțiile prefectului pentru eliberarea apostilei, prin intermediul unei baze de date centralizate a MAI, actualizată în timp real. Acesta presupune operaționalizarea unui sistem TIC eficace și securizat de verificare a apostilelor eliberate precum și dezvoltarea competențelor profesionale ale persoanelor responsabile cu gestionarea bazei de date și cu operarea înregistrărilor.

Noul serviciu public oferă posibilitatea consultării în timp real prin mijloace electronice a bazei de date centralizate și verificării autenticității apostilelor eliberate de cele 42 de instituții ale prefectului pentru actele oficiale administrative. Verificarea se poate face folosind pagina de internet www.apostila.mai.gov.ro. “Sistem interoperabil centralizat pentru evidența apostilei eliberate de către instituțiile prefectului pentru actele oficiale administrative”, Programul Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, este un proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională “Investiții pentru viitorul dumneavoastră” și are o valoare totală de 2.039.818,61 lei.

Astăzi, la Prefectura Dâmbovița, s-a ținut conferința de presă care a marcat închiderea proiectului.

Printre activitãṭile care s-au realizat pe durata perioadei de implementare, enumerãm:

– În septembrie 2014, a avut loc livrarea echipamentelor hardware ṣi a licenṭelor software, respectiv punerea lor în funcṭiune.

– o staṭie de lucru;

– un monitor;

– o multifuncṭionalã LexMark;

– 2 token-uri pentru autentificarea în sistem;

– switch, Mini-Rack;

– Licenṭa Microsoft Windows 7 Professional.

– În octombrie 2014 a avut loc, la Bucureṣti, instruirea utilizatorilor din cadrul instituṭiei noastre, ocazie cu care au fost realizate urmãtoarele activitãṭi:

– prezentarea aplicaṭiei interne;

– autentificarea în portal pe bazã de utilizator ṣi parolã ṣi pe bazã de certificat digital stocat pe token;

– adãugarea cererii apostilã;

– adãugarea detaliilor actului/actelor, în cazul în care existau mai multe acte pe aceeaṣi cerere aparṭinând aceluiaṣi titular;

– printarea apostilei;

– finalizarea apostilei;

– cãutare//modificare apostilã

– În data de 2 decembrie 2014, a început eliberarea apostilei folosind Sistemul interoperabil centralizat.

Pânã în momentul de faṭã, la nivelul județului Dâmbovița, au fost înregistrate, folosind acest nou sistem, un număr de 667 cereri ṣi au fost apostilate un numãr de 864 acte.

În perioada 02 decembrie 2014-17 martie 2015, potrivit informaṭiilor furnizate de cãtre Ministerul Afacerilor Interne s-au înregistrat 769 interogãri în aplicaṭia externã, cea de verificare.

– În decembrie 2014, s-a desfãṣurat activitatea de Auditare tehnicã a securitãṭii reṭelei ṣi aplicaṭiei informatice.

În acest sens, au fost verificate:

procesele-verbale de recepṭie;

dovada participãrii la sesiunea de instruire;

echipamentele hardware;

token-urile.

A fost testatã aplicaṭia prin autentificarea în sistem folosind certificatul digital, au fost completate datele aferente apostilei test, s-a tipãrit apostila.

Dacã timpul de eliberarea a apostilei este de 2 ore, termen prevãzut de Decizia nr. 194/2007 pentru stabilirea unor mãsuri de îmbunãtãṭire a activitãṭii serviciilor publice, acesta s-a redus sub douã ore, existând ṣi excepṭii, dar cu încadrarea în acest termen, când sunt prezentate acte pentru apostilat, eliberate în alte judeṭe, în aceste cazuri fiind necesare verificãri ale specimentelor de semnãturã, dacã acestea nu se aflã în baza de date a Instituṭiei Prefectului Dâmboviṭa.
Citeste articolul integral pe db24news.

Powered by WPeMatico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *