PASTORALĂ: Învierea Domnului, fundamentul credinţei, speranţei şi Bucuriei Noastre

Articol original INCOMOD MEDIA www.incomod-media.ro

Iubiţii mei fii sufleteşti, slujitori ai altarelor străbune şi binecredincioşi creştini, De aproape două milenii răsună, cu putere, în sufletele noastre imnul triumfal al Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morţi, eveniment unic, cu reverberaţii cosmice, care dă vieţii noastre sens şi fundamentează credinţa, speranţa şi bucuria noastră. Acest imn biruitor, pe care noi îl cântăm an de an, pentru totdeauna, de la marele eveniment al Învierii, exprimă bucuria noastră supremă şi bucuria lumii întregi, speranţa nepieritoare în bunăvoinţa, milostivirea şi iubirea Creatorului pentru noi şi pentru întreaga creaţie. Învierea Mântuitorului este cel mai important şi strălucitor fapt istoric şi dumnezeiesc care s-a produs vreodată, reper esenţial pentru istoria umanităţii. Este taina centrală a credinţei noastre, elementul cheie al originilor creştine, fără de care nu ar fi existat Noul Testament, creştinismul, propovăduirea apostolilor, Biserica, învăţătura, cultul şi misiunea ei. Este noaptea în care credincioşii sunt chemaţi cu îndemnul: „Veniţi de primiţi lumină!”, fiind „praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor”, eveniment vestit de psalmist cu cuvintele: „Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru dânsa” (Psalmul 117, 24). În sfintele lăcaşuri se aude astăzi imnul pascal: „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. Este ziua în care ne luminăm cu prăznuirea, ziua în care iertăm toate pentru Înviere, ziua în care cântăm, cu bucurie, acest imn al biruinţei. Această „primă zi a săptămânii” deschide un timp nou, în care tot ceea ce a fost săvârşit până acum se descoperă ca noutate a vieţii, ca noutate a lumii. Este timpul în care primim o nouă şansă de a-L găsi pe Dumnezeu şi de a ne regăsi pe noi înşine, în Biserica lui Hristos Cel înviat, Domnul vieţii. Este bucuria sfântă care ne învăluie, asemenea înnoirilor binefăcătoare ale primăverii asupra întregii firi, ne deschide noi perspective şi noi căi de lumină, speranţă, bunătate şi adevăr. Hristos înviat din morţi nu mai moare (Romani 6, 9). Primăvara duhovnicească a Învierii ne îndeamnă, acum, să răsădim în grădina inimilor noastre florile unei vieţi noi, înfrumuseţate de năzuinţa desăvârşirii, după îndemnurile Sfântului Apostol Pavel: „Fraţilor, bucuraţi-vă! Desăvârşiţi-vă, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul iubirii şi al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13, 11); „aşa cum Hristos a înviat din morţi prin slava Tatălui, tot astfel şi noi să umblăm întru înnoirea vieţii” (Romani 6, 4). Dreptmăritori creştini, Chiar şi astăzi, în era tehnologiei avansate a informaţiei, credinţa noastră creştină se bazează pe acea veste bună adusă întregii lumii de mărturia femeilor mironosiţe, care au văzut piatra rostogolită şi mormântul gol şi au ascultat glasul îngerului, care le-a spus: „Ştiu că pe Iisus Cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis. Veniţi şi vedeţi locul unde fusese pus şi, mergând degrabă, spuneţi-le ucenicilor Săi că a înviat din morţi” (Matei 28, 5-7). Această veste uluitoare, care a schimbat istoria, irumpe, cu putere, în această noapte sfântă, exprimând certitudinea existenţei noastre creştine, faptul că întreaga noastră credinţă şi misiune izvorăşte din Învierea din morţi a Celui care „ne-a iubit mai întâi” (1 Ioan 4, 19) şi care S-a întrupat „pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire”. Evenimentul Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din morţi se află în centrul existenţei noastre, oferindu-ne siguranţa că viaţa pământească nu reprezintă totul, ci numai începutul vieţii veşnice. Astfel, din această perspectivă, redescoperim că viaţa este marele dar dumnezeiesc, pe care trebuie să-l preţuim, iar acest lucru îl facem cel mai bine prin iubirea faţă de semenii noştri, în aplecarea către nevoile celor de lângă noi, în puterea de a dărui şi în capacitatea noastră de a transforma lumea, în colaborare cu harul Duhului Sfânt. Bucuria pascală, care îndeamnă la comuniune, bine, solidaritate şi iubire, se fundamentează pe jertfa şi Învierea Mântuitorului Hristos pentru noi, şi dăruieşte speranţă neîncetată vieţilor noastre, aşa cum foarte frumos se exprimă Sfântul Ioan Gură de Aur: „Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în mormânt; că Hristos, sculându-Se din morţi, începătura celor adormiţi S-a făcut. Lui se cuvine slava şi stăpânirea în vecii vecilor. Amin.” Pe Hristos Cel Înviat Îl vom găsi întotdeauna în provocările vieţii, în suferinţa celui de lângă noi, atunci când iubim şi când dăruim. Prin această mărturie de viaţă, asemenea ucenicului iubit, şi noi putem să ne întărim propria credinţă şi să o dăruim celorlalţi (Ioan 20, 8). Toţi cei ce credem în Mântuitorul Hristos suntem botezaţi întru moartea şi Învierea Sa şi ne hrănim cu Trupul şi Sângele Lui, formând Trupul Său Cel tainic, Biserica Lui. Iar, prin credinţa în El, Capul Trupului, precum El a înviat din morţi, şi noi vom învia, în comuniune cu El şi între noi (Romani 6, 3-4). Învierea lui Hristos este promisiunea învierii noastre, astfel, vom învia ca El, cu El şi prin El, căci este “începutul învierii celor adormiţi” (1 Corinteni 15, 20). Prin Înviere, Domnul Hristos a introdus un nou mod de viaţă în istorie, căci a înviat cu un trup transfigurat „în trup de slavă” (Filipeni 3, 21), „în trup duhovnicesc” (1 Corinteni 15, 44), oferindu-ne nouă pildă de a ne schimba în permanenţă prin credinţă şi a începe, încă de aici, a ne îmbrăca în nemurire (1 Corinteni 15, 52-53). El a înviat pentru că a biruit, prin viaţa Lui, slăbiciunea […]

The post PASTORALĂ: Învierea Domnului, fundamentul credinţei, speranţei şi Bucuriei Noastre appeared first on incomod-media.ro.

Citeste articolul integral pe Incomod Media

Powered by WPeMatico

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *